Nghe nhạc hiệu, Đoán chương trình

DSC_0393 DSC_0390 DSC_0405 DSC_0403 DSC_0398 DSC_0400 DSC_0399 DSC_0397 DSC_0391 DSC_0388

Là người có chức có quyền

Phê bình kiểm điểm dưới trên dối lừa

Bão to thì đã qua rồi

Vườn  to ông lại …ngất trời mây bay

Hỏi ai là chủ nhà này

Hãy nghe nhạc hiệu, đoán ngay chương trình

Đừng  tin nhà báo “thanh minh”

 Có gì đâu! cũng bình bình mà thôi .

8 responses to this post.

 1. […] – Nghe nhạc hiệu, Đoán chương trình (Lương Kháu Lão). “Là người có chức có quyền / Phê bình kiểm điểm dưới trên dối lừa / Bão to thì đã qua rồi / Vườn  to ông lại …ngất trời mây bay / Hỏi ai là chủ nhà này / Hãy nghe nhạc hiệu, đoán ngay chương trình”. […]

  Phản hồi

 2. […] – Nghe nhạc hiệu, Đoán chương trình (Lương Kháu Lão). “Là người có chức có quyền / Phê bình kiểm điểm dưới trên dối lừa / Bão to thì đã qua rồi / Vườn  to ông lại …ngất trời mây bay / Hỏi ai là chủ nhà này / Hãy nghe nhạc hiệu, đoán ngay chương trình”. […]

  Phản hồi

 3. […] – Nghe nhạc hiệu, Đoán chương trình (Lương Kháu Lão). “Là người có chức có quyền / Phê bình kiểm điểm dưới trên dối lừa / Bão to thì đã qua rồi / Vườn  to ông lại …ngất trời mây bay / Hỏi ai là chủ nhà này / Hãy nghe nhạc hiệu, đoán ngay chương trình”. […]

  Phản hồi

 4. […] ăn gà, kẻ vặt lông (Đào Tuấn). – Đoàn Vương Thanh: Bất công ! (Quê choa). – Nghe nhạc hiệu, Đoán chương trình (Lương Kháu Lão). “Là người có chức có quyền / Phê bình kiểm điểm dưới […]

  Phản hồi

 5. Posted by Vũ Thuý on 14.04.2013 at 21:36

  Những tấm ảnh đã nói lên sự “bình Bình” mà các phóng viên đã bị US đôla bẻ cong ngoài bút và bịt miệng đã đăng trên báo và ghi vào kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh đẹp, bài Thơ hay.

  Phản hồi

 6. “Chính” chuyên trong phép nước !
  “Trị” Quốc – phép “ An Dân”… !
  Đạo Đức trong tương lai ?
  Theo vận thời – Đất nước…!!!
  Vì “Dân” hay “Cá Nhân” ?
  Chủ nhân… hay “Đầy Tớ” ?
  (Xã hội và thời đại !…
  Hiếu Đạo ?.. và hướng Đạo ? )
  Hướng danh vọng ? vật chất ?
  Con đường của “Vô Sản” ?
  Từ “không” sinh ra “có” !
  Từ “có” cầu mong “uy” ?
  Có “uy” mong tạo “Danh” !
  Vì “nhân dân” tất cả !!!
  “Chủ”* nhiều – “đấy tớ” ít ?..
  Tự “chăm sóc” bản thân !!!
  Đâu lý nào ?.. tham nhũng !..
  “Tự phê và phê bình” !
  “Trong sạch”… Đảng Lãnh Đạo !
  Học nữa và học mãi …
  Học theo gương “Lãnh Tụ”
  Cũng chỉ thế mà thôi..!!!
  Chưa biết hiểu “Nhân Quả”
  Lợi hại việc mình làm !
  …Đâu chỉ riêng thân xác ?
  Mà mãi… muôn đời sau !!!
  “Vô Sản “thành hiện thực !
  ..Sau bao năm phấn đấu
  Lý tưởng – mục đích chung :
  “Không hối tiếc !..Lầm lẫn !.
  Từ không trở về “không” ?
  Phải chăng do trả nghiệp..???
  “Đâu vỏ chanh vắt nước” ??
  Trong xã hội – Nhân Dân !
  “Chủ nhân” đâu Phật Thánh ?
  Giải quyết…mọi công bằng !!!
  Công bằng theo Nhân Quả ?
  Hướng theo – điều Phật biết..!
  Qua mọi sự xáo động…
  Tâm bình lặng – tất yên
  “Tâm yên” chính “Cội Nguồn”
  “Nhân dân” hòa Tâm Phật !!!

  VSTVS
  Thích Thiện Quang

  * Chủ : Nhân dân

  Phản hồi

 7. Chướng Bành Đạo ?

  Việt Nam – thống nhất .
  Lòng nhân – “thống” đâu ???
  “Duy vật” chuyển Tâm
  Hầu “Đồng” phá Đạo…
  Oán “ma” cuồng tín…!
  Lộng quyền – cậy công !!
  Xưng danh Tổ Tông !
  Hồn Trời – Đất nước ?
  Dựng Phật Hoàng Trần…
  Tôn Đạo “chí Minh”
  Sẽ chia nội Tâm
  Bình An “Tâm” chúng…!
  Chính trị _ chính thể ?
  Lý tưởng _ Đạo đức ?
  Tâm nguyện _ nhân dân ?
  Thoái lùi _ phát triển ?
  Hoàn thiện _ làm người ?
  Mới là Đạo Bác…!
  Đạo của nhân Dân
  Cũng là nhân loại..
  Cội nguồn “nhân quả” ?
  “Phật Tâm” nhận biết !
  “Bát chánh” đường đi
  Không còn đường khác
  Giúp Tâm sướng vui
  Lòng Tâm thảnh thơi
  An nhàn tự tại
  Tâm không biên giới !
  Muôn loại chúng sinh
  Đồng chung Cõi thiện !!!
  Sân hận – “Tâm” Ma
  Là Tâm “Đề Bà..”..!
  “Công thần….cậy thế..”
  Bày mưu tính kế
  Mượn Danh – mướn Tổ
  Tâm linh – hồn nước !!!
  Dựa trên “Đồng” Xác…
  Mị dân – phỉnh phờ
  Bôi nhọ thanh danh
  Lãnh tụ “ Chí Minh”…!
  Bác Hồ Chí Minh
  Đâu phải tối “Trí” !!!
  ..Đá bát ! – Phá nguồn ?
  Đảo ngược Hiếu Trung
  Tôn Danh vì lợi !..
  Khi “hồn” còn xác…
  Chỉ nghĩ vì Dân
  Tứ hải giai huynh
  Anh em kết nghĩa
  “Cầu mong chung nhà” !!!
  ..Quyền cao chức trọng
  Từ dép “cao su” …
  Trước sau không khác
  Nhất tâm vì “nhân” !!!
  – Thế giới tự do
  Tự do nhân quyền
  Tự do ngôn quyền
  Không thể tự do
  “Tô son chat phấn” …
  Đảo ngược Đức Tâm
  “Hồng chuyên” … của Bác !
  Ngược đảo nhân quả
  Tâm Bác vun trồng
  “Thân mình như người
  Ý người như mình
  Khi máu cùng đỏ
  Nước mắt cùng mặn” !
  – Đạo hạnh suy đồi ?
  Cửa quyền tham nhũng ?
  Chèn ép kẻ hèn ?
  Ức hiếp kẻ yếu ?
  Bệ vững … Ô dù …?
  Đâu khỏi “bàn tay” !
  Lưới trời “Nhân quả” !!!
  – Đạo Bác – bình phong ?
  Lá bài mị Dân
  Diễn suy – “Duy Vật” …
  (Nhiễm đạo trá man)
  Tẩy trừ phật ngoại …
  Tôn tộc …Tôn Danh !
  (Thiên đường vĩ đại
  Thượng Đế ban truyền
  Quyền chủ âm thiên
  Đạo Hồ Chủ Tịch
  Trời đất ban hành
  Đã được đích danh
  Nước nhà …có “Đạo” …)
  – Tự tôn tự tạo
  “Nhàn …cư – bất thiện”
  Đạo Đức tất suy .
  Quỷ ma nổi cồn !!!
  Mượn danh xưng bá …
  “Sáng đạo” ? – “Ma Chướng” !!!
  Ai đã hơn ai ?
  Khi Đạo theo đời
  Tôn Danh vật chất !!!
  “Chướng Ma” chấp nhận
  Thế sự vần xoay
  Tâm chỉ “Pháp Phật”
  Thân – Danh bằng “không”!!!
  Quỷ Ma ! – Tu Danh !
  Khác tên ? Lòng một …!
  Khác biệt bên ngoài
  Đồng hành chung cõi !!!
  Mong Đạo trần gian !
  Hãy “Lượng” Tâm mình
  Biết đường ngang trái
  Đường đi Bát Chánh
  Thoát mọi tà mê
  Phù du danh lợi !
  Tâm được Tỉnh tại
  Đại nguyện như ý
  Cứu độ chúng sinh
  “Hòa” Phật – Thượng Đế !!!

  … “Đục nước – Béo cò” ?
  “Nước nhà” – Nghĩ … suy !!!

  (Thích Chân Đạo)

  Phản hồi

 8. ĐẠO – ĐỜI!

  Phật Việt Nam toả sáng?
  Dòng họ phật toả theo!
  Khiêm nhường trong dòng họ,
  “Chỉ cần ta với ta”!!!
  Vua – Phật Hoàng Việt Nam.
  Xưng…!Lừng danh thế giới???
  Không có phật Việt Nam!
  “Ngọc phật” – nào ra đời…?
  Gấp mười lần Thích Ca.
  Cùng Chư phật mười phương.
  (Mười phụ nữ Việt Nam
  Đứng đầu và lãnh đạo)
  Đạo phật – do “Trời Ban”
  Ý – “Duy vật – vật chất”?
  (Xác đồng Phạm Thị Xuyến
  Chức quyền – Trần Văn Đình!
  Tri thức – Phạm Văn Khiển!
  “Đền hoà bình – Sao đỏ
  Nơi Chí Linh-Hải Dương”!
  Với – Chính Tâm Hoàng Yến!
  “Khu tập thể Tương Mai
  Hai trăm không bốn C17
  Xế bên cạnh chùa Sét”!)
  Cùng – “Di Lặc – Di Như”
  Đức Mẹ và giê Su
  Đều Việt Nam – Việt Ngoại!
  Thế kỷ của Tâm Linh
  Thế kỷ phát triển Phật
  Dòng họ phật…Con cháu!!!
  Quy tụ niềm tự hào
  Thiền phái – Thật “Trúc Lâm”.
  Hai lần truyền y bát!…
  Sau Tam Tổ Huyền Quang
  Khỏi cần người kế vị
  Bởi Tăng sĩ không thiếu!
  Chùa chiền phát triển nhiều
  Tăng đoàn? –Tăng tệ đoan!…
  Tín ngưỡng …theo nhu cầu!
  Hình thức – trọng lễ bái!
  Hướng Ngoại – bỏ nội Tâm
  Hậu Trần – “Trần”…phật cải!!!
  Nay thế vận lại đến!
  Phật nhà đã lên ngôi.
  “Nhân Tông – Pháp …Huyền Quang”
  Tam Tổ…Vàng lộng lẫy…
  Ba vị phật …Nước Nam
  ..“Âm dương chủ quyền ta”!
  (…Tâm linh – Hồn trời…Nước.)
  “A Mi hơn A Di”…?
  Đạo tràng – khỏi cần Tăng?
  Nhà chùa – “Vàng mã” hoá!
  Theo tín ngưỡng dân gian
  “Công đức”…? Do tuỳ hỷ!!!
  Tuỳ hỷ – “Đạo lý phật!
  Tín uy – ngày một tăng???
  Mất công chi – giải pháp!
  Giải pháp – “Ma quái”?* giảng.
  Đã hơn nghìn ba bài…
  – Phật Quảng bá mọi nơi…
  Mát sa! – Rượu – thịt nướng!..
  Đối lập – “Đạo – giáo lý”!!!
  Là phật của thế giới!
  “Ơn tưởng”-Công Đức Ngài!…
  “Thời Đại”- Ban giấy phép…
  Ngài cứ việc dạo du
  “Ưu tiên” – Ngài vi vu
  Trước khi ngài về nước!!!
  Mừng thay cho Việt Nam
  Giáo Hội và xã hội
  Việt Nam – Phật tạo sinh!!!
  Sẽ còn sinh nhiều phật…
  Phật xưa kia – chỉ biết:
  – Tâm nguyện – Tâm chúng sinh!
  Dòng máu chung sắc đỏ.
  “Niệm ý – Muốn…không khác”!
  Ngoài “Nghiệp chướng – Lầm Mê”
  Điểm tô – “Thân” tham vọng!
  Mong phật tử – Tăng Sư
  Mọi miền trong cả nước
  Năm bảy trăm linh ba
  Mừng chung – Dòng họ phật!
  Tạo ra phật Việt Nam
  Nhiều dòng họ phật khác!!!
  Mừng đại hội phật giáo…
  Huân chương sẽ còn nhiều.
  Vì vọng danh …còn lắm!!!
  Đâu còn “Tâm với Tâm”!
  “Đạo đời” cùng thời Đại?
  Thời Đại – Chính “Đạo Đời”
  “Lý đạo”-Duy vật chuyển…
  “Nhân Quả” là chân lý.
  “Hữu xạ Tự nhiên Hương!!!

  VSTVS
  Thích Thiện Quang

  * “Chân Quang …Ai hùa theo nó
  (Thượng Toạ Thích Chân Quang)
  thầy trò cũng sẽ bị đoạ địa ngục…???
  (Lời của hoà thượng Thích Thanh Từ
  trong bài giảng thời chót
  – Ngày 22 tháng 9/2002 tại thiền viện Thường Chiếu)”

  Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: